Rákosi Mátyás iratai Budapest Főváros Levéltára állományában

2018. december 07.

Kiemelt jelentőségű történelmi dokumentumok gazdagították Budapest Főváros Levéltárát, amelyek Ungváry Krisztián jóvoltából 2018 folyamán kerültek Budapest Főváros Levéltára állományába.

Rákosi Mátyás iratainak 264 tételből álló digitalizált másolatgyűjteménye egy olyan speciális és unikális kollekciót takar, amely többségében hozzá, illetve feleségéhez – 1956 nyarától kezdődő szovjetunióbeli „száműzetésük” idején – írt leveleket, illetve az általuk írottak másolatait, fogalmazványait tartalmazza. A gyűjteményt a leveleken és a hozzájuk tartozó, nagy számú tértivevényen túl néhány, egyéb időszakban született irat tarkítja. 
Az iratok feltöltése a Hungaricana közgyűjteményi portál felületére folyamatban van. Elérhetőségük időpontjáról hamarosan tájékoztatást adunk.