Publikációk

Cikkek

Sobieski János - a király és az ember. Esztergom és Vidéke 1993. június 24. Párkány és Vidéke - Sturovo a Okolice. 1993. III. évf. 10. sz. március. Okolice.
A lengyel katolikus egyház működése Magyarországon a II. világháború idején. In: Magyarok és Lengyelek, Menekültügy 1939-1945. Gondolat - Budapest 1991. és Studia Polonijne tom. 15. Lublin 1993.
A Lengyel Lelkészi Hivatal működése Magyarországon a II. világháború idején. In: Egyházak a Változó Világban Esztergom 1991.
Lengyel menekültek Esztergomban és Esztergomtáborban a II. világháború idején. In: A Dunántúl település története IX. Város - Mezőváros - Városiasodás Veszprém 1992.
Lengyel katonai menekültek Esztergomban a II. világháború idején. In: Levéltári Évkönyv ’92 - Esztergom 1992.
Esztergom szerepe a magyar - lengyel kapcsolatok második világháború alatti történetében. In: Levéltári Évkönyv 1993–1994 - Esztergom 1994.
Adalékok az esztergomi Belvárosi Óvoda történetéhez. Limes ’94/1 - Tatabánya 1994.
Magyar - lengyel egyházi kapcsolatok a XX. században. In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi Történész konferencia előadásai Esztergom, 1994. április 13–15.
A Magyarországon élő katolikus lengyelek lelki gondozása (1900–1945). In: Polono - Hungarica ELTE Budapest 1995.
Komáromi Levéltáros Szakmai Nap. Levéltári Szemle 1995/3.
Leblancné dr. Kelemen Mária (1931-1995) Nekrológ. Levéltári Szemle 1995/4.
Történész vagy hivatalnok? A tudományos munka jelene és jövője a Komárom-Esztergom Megyei Levéltárban. In: A tudományos munka helyzete és lehetőségei a régió közgyűjteményeiben. VEAB, Veszprém 1995
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. In: Magyarország Levéltárai. Budapest-Szeged 1996
Levéltáros Szakmai Nap Komáromban. Levéltári Szemle 1996. 2. szám
Nyergesújfalu. In: Komárom-Esztergom Megye Kézikönyve. CEBA Tatabánya 1997.
Oskar Halecki (1891-1978) Világtörténet 1998 tavasz-nyár.
Dömös, Nyergesújfalu, Pilismarót, Pilisszentlélek. In: Új Révai Lexikon.
Az esztergomi honvédtemető. In: Esztergom Évlapjai 2000.
Kísérletek az oszmán birodalom megmentésére a 19. században és a 20. század elején. Limes 2000/2-3. szám; Balkán: birodalmak és nemzetek.
Kísérletek az oszmán birodalom megmentésére. Limes 2000 2–3. sz. 2. köt. 237-253.
Háborús károk és áldozatok Esztergomban a II. világháború idején In: Esztergom és Vidéke 2000 25–26.sz. 4. Múltidéző melléklet.
Az esztergomi honvédtemető. In: Esztergom Évlapjai 2000 165-170.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete Vándorgyűlése Esztergomban. Levéltári Szemle 2001 2. sz. 94-97.
Előadássorozat a történelmi regényről. In. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 25. évf. 5. szám 2016. május 8 – 13.
Csombor Erzsébet: Dorog, Nyergesújfalu. In Ezredév Komárom-Esztergom megyében, Tatabánya, 2002. 51-53, 61-62.
Piliscsév története In:300 év a Pilisben.- Piliscsév, 2002. 15-29.
Besze János In: Az 1848-49.évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Bp., 2002. 108-112.
Királyi kiváltságlevél és kéziratos térképek: 8 és ½ kilométernyi féltve őrzött dokumentum. In: Komárom-Esztergom megyei körkép a Gazdasági Tükörkép különszáma. Bp., 2003. 4-5.
Besze János. In: „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. Tatabánya, 2003.- (Castrum könyvek; 10) 256-264.
Hungarika kutatás lengyel levéltárakban In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája / szerk. Böőr László. Bp., 2003. 238-241.
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár levéltárismertető / Csombor Erzsébet.- Esztergom, KEMÖL, 2003.
A Komárom-Esztergom megyei Levéltár kincsei. KORUNK 2001. szeptember, 3 évf. XII./ 9.
Esztergomi kistérség: Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan, Mogyosrósbánya, Nyergesújfalu, pilismarót, Süttő, Tát. Írta Csombor Erzsébet, Kövecses Varga Etelka. Bp.: Száz magyar falu könyvesháza Kht., 2005.
Esztergom a szabad demokratikus választásoktól a Millenniumig (1990–2001). In: Szent István városa Esztergom városunk története / szerk. Meggyes Miklósné. Esztergom: Esztergom Város Önkormányzata, 2005. 117 – 120
A Nemzeti Emlékezet Intézete: a Lengyel Nemzetellenes Bűntetteket Üldöző Bizottság / Bayerné Jura Ursula - Csombor Erzsébet. Levéltári Szemle 2006. 3. szám 41-46.
Egy polgármester története: Antóny Béla portréja / Csombor Erzsébet. Hídlap 2007. 8. sz. 17.
A lengyelekre vonatkozó iratok a magyarországi levéltárakban 19-20.század. Limes 2007. 1. sz. 39-48
A szabadságharc esztergomi vitéze Bátori Schulcz Bódog históriája. / Csombor Erzsébet. Hídlap 2008. 18. sz. 20-21
Csombor Erzsébet: Polscy uchodźcy w Esztergom = Esztergom és a lengyel menekültügy / Csombor Erzsébet. In: Polonia Węgierska. – 2009 165. 12.
Csombor Erzsébet: Lengyel menekültek Esztergomban és Dömösön a II. világháború idején / Csombor Erzsébet. In: A szabad Közép-Európa múltja és jövője: emlékkötet Andrzej Przewoźnik tiszteletére / szerk. Dániel Erzsébet, Zombori István; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. – Budapest: METEM: Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011, 95-102.
Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. In: Téka téma. – 21. (2010) 1. 9-10.
A megyei közigazgatás változásai Trianon után Komárom-Esztergom vármegyében. / Csombor Erzsébet. In: Évkönyv 2010: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyve / szerk. Csombor Erzsébet, L. Balogh Béni. - Esztergom: KEMÖL, 2010 [2011]. (KEMÖL évkönyvei / sorozatszerk. Csombor Erzsébet; 19)
Lengyel Tiszti Tábor-Ipolyhídvég: Magyarországon internált lengyel katonatisztek tábori naplója 1939-1944=Obóz Oficerów Polskich w Ipolyhídvég: Kronika obozu internowanych oficerów polskich w Ipolyhídvég w latach 1939-1944 / [bev.Csombor Erzsébet; ford. Bayerné Jura Urszula, Bayer Viktor, Csombor Erzsébet] .- [Esztergom]: [KEMÖL], 2010 .- (A Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány forráskiadványai;4)
Nincs új a nap alatt. Polgármester-választás Esztergomban az 1. világháború árnyékában In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére Budapest, 2015. 217-224.

Szerkesztés

Esztergom szabad királyi város 1708.évi kiváltságlevele / szerk. Csombor Erzsébet.-Esztergom: KEMÖL,2000.
KEMÖL fond és állagjegyzék / szerk. Csombor Erzsébet, Erdélyi Szabolcs, Tóth Krisztina.- 2. átdolg. kiad.-Esztergom: KEMÖL, 2002/2003.
Levéltár és helytörténet: A Komáromi Levéltáros Szakmai nap előadásai 1994-2004 = Archív a regionálna história: Prednásky na Komárnanskych odbornych dnoch archivárov 1994-2004 / szerk. Csombor Erzsébet, Tóth Krisztina.- Esztergom: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 2005.- (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei / sorozatszerk. Csombor Erzsébet; 14)
Ezredév Komárom-Esztergom megyében. / szerk.: Csombor Erzsébet –Horváth István Tatabánya: KEM Önkormányzat,2002. 132 p.
Második ezredév Komárom-Esztergom megyében. szerk. Csombor Erzsébet – Horváth István Tatabánya, 2011
Írásba zárt történelem: az iratképzés ezer éve a KEMÖ Levéltárában:kiállítás vezető / szerk. Csombor Erzsébet, Erdélyi Szabolcs, Tóth Krisztina .- Komárom, 2002.
(+36) 1 298-7670
főlevéltáros

Publikációk

Cikkek

Sobieski János - a király és az ember. Esztergom és Vidéke 1993. június 24. Párkány és Vidéke - Sturovo a Okolice. 1993. III. évf. 10. sz. március. Okolice.
A lengyel katolikus egyház működése Magyarországon a II. világháború idején. In: Magyarok és Lengyelek, Menekültügy 1939-1945. Gondolat - Budapest 1991. és Studia Polonijne tom. 15. Lublin 1993.
A Lengyel Lelkészi Hivatal működése Magyarországon a II. világháború idején. In: Egyházak a Változó Világban Esztergom 1991.
Lengyel menekültek Esztergomban és Esztergomtáborban a II. világháború idején. In: A Dunántúl település története IX. Város - Mezőváros - Városiasodás Veszprém 1992.
Lengyel katonai menekültek Esztergomban a II. világháború idején. In: Levéltári Évkönyv ’92 - Esztergom 1992.
Esztergom szerepe a magyar - lengyel kapcsolatok második világháború alatti történetében. In: Levéltári Évkönyv 1993–1994 - Esztergom 1994.
Adalékok az esztergomi Belvárosi Óvoda történetéhez. Limes ’94/1 - Tatabánya 1994.
Magyar - lengyel egyházi kapcsolatok a XX. században. In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi Történész konferencia előadásai Esztergom, 1994. április 13–15.
A Magyarországon élő katolikus lengyelek lelki gondozása (1900–1945). In: Polono - Hungarica ELTE Budapest 1995.
Komáromi Levéltáros Szakmai Nap. Levéltári Szemle 1995/3.
Leblancné dr. Kelemen Mária (1931-1995) Nekrológ. Levéltári Szemle 1995/4.
Történész vagy hivatalnok? A tudományos munka jelene és jövője a Komárom-Esztergom Megyei Levéltárban. In: A tudományos munka helyzete és lehetőségei a régió közgyűjteményeiben. VEAB, Veszprém 1995
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. In: Magyarország Levéltárai. Budapest-Szeged 1996
Levéltáros Szakmai Nap Komáromban. Levéltári Szemle 1996. 2. szám
Nyergesújfalu. In: Komárom-Esztergom Megye Kézikönyve. CEBA Tatabánya 1997.
Oskar Halecki (1891-1978) Világtörténet 1998 tavasz-nyár.
Dömös, Nyergesújfalu, Pilismarót, Pilisszentlélek. In: Új Révai Lexikon.
Az esztergomi honvédtemető. In: Esztergom Évlapjai 2000.
Kísérletek az oszmán birodalom megmentésére a 19. században és a 20. század elején. Limes 2000/2-3. szám; Balkán: birodalmak és nemzetek.
Kísérletek az oszmán birodalom megmentésére. Limes 2000 2–3. sz. 2. köt. 237-253.
Háborús károk és áldozatok Esztergomban a II. világháború idején In: Esztergom és Vidéke 2000 25–26.sz. 4. Múltidéző melléklet.
Az esztergomi honvédtemető. In: Esztergom Évlapjai 2000 165-170.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete Vándorgyűlése Esztergomban. Levéltári Szemle 2001 2. sz. 94-97.
Előadássorozat a történelmi regényről. In. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 25. évf. 5. szám 2016. május 8 – 13.
Csombor Erzsébet: Dorog, Nyergesújfalu. In Ezredév Komárom-Esztergom megyében, Tatabánya, 2002. 51-53, 61-62.
Piliscsév története In:300 év a Pilisben.- Piliscsév, 2002. 15-29.
Besze János In: Az 1848-49.évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Bp., 2002. 108-112.
Királyi kiváltságlevél és kéziratos térképek: 8 és ½ kilométernyi féltve őrzött dokumentum. In: Komárom-Esztergom megyei körkép a Gazdasági Tükörkép különszáma. Bp., 2003. 4-5.
Besze János. In: „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. Tatabánya, 2003.- (Castrum könyvek; 10) 256-264.
Hungarika kutatás lengyel levéltárakban In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája / szerk. Böőr László. Bp., 2003. 238-241.
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár levéltárismertető / Csombor Erzsébet.- Esztergom, KEMÖL, 2003.
A Komárom-Esztergom megyei Levéltár kincsei. KORUNK 2001. szeptember, 3 évf. XII./ 9.
Esztergomi kistérség: Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan, Mogyosrósbánya, Nyergesújfalu, pilismarót, Süttő, Tát. Írta Csombor Erzsébet, Kövecses Varga Etelka. Bp.: Száz magyar falu könyvesháza Kht., 2005.
Esztergom a szabad demokratikus választásoktól a Millenniumig (1990–2001). In: Szent István városa Esztergom városunk története / szerk. Meggyes Miklósné. Esztergom: Esztergom Város Önkormányzata, 2005. 117 – 120
A Nemzeti Emlékezet Intézete: a Lengyel Nemzetellenes Bűntetteket Üldöző Bizottság / Bayerné Jura Ursula - Csombor Erzsébet. Levéltári Szemle 2006. 3. szám 41-46.
Egy polgármester története: Antóny Béla portréja / Csombor Erzsébet. Hídlap 2007. 8. sz. 17.
A lengyelekre vonatkozó iratok a magyarországi levéltárakban 19-20.század. Limes 2007. 1. sz. 39-48
A szabadságharc esztergomi vitéze Bátori Schulcz Bódog históriája. / Csombor Erzsébet. Hídlap 2008. 18. sz. 20-21
Csombor Erzsébet: Polscy uchodźcy w Esztergom = Esztergom és a lengyel menekültügy / Csombor Erzsébet. In: Polonia Węgierska. – 2009 165. 12.
Csombor Erzsébet: Lengyel menekültek Esztergomban és Dömösön a II. világháború idején / Csombor Erzsébet. In: A szabad Közép-Európa múltja és jövője: emlékkötet Andrzej Przewoźnik tiszteletére / szerk. Dániel Erzsébet, Zombori István; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. – Budapest: METEM: Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011, 95-102.
Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. In: Téka téma. – 21. (2010) 1. 9-10.
A megyei közigazgatás változásai Trianon után Komárom-Esztergom vármegyében. / Csombor Erzsébet. In: Évkönyv 2010: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyve / szerk. Csombor Erzsébet, L. Balogh Béni. - Esztergom: KEMÖL, 2010 [2011]. (KEMÖL évkönyvei / sorozatszerk. Csombor Erzsébet; 19)
Lengyel Tiszti Tábor-Ipolyhídvég: Magyarországon internált lengyel katonatisztek tábori naplója 1939-1944=Obóz Oficerów Polskich w Ipolyhídvég: Kronika obozu internowanych oficerów polskich w Ipolyhídvég w latach 1939-1944 / [bev.Csombor Erzsébet; ford. Bayerné Jura Urszula, Bayer Viktor, Csombor Erzsébet] .- [Esztergom]: [KEMÖL], 2010 .- (A Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány forráskiadványai;4)
Nincs új a nap alatt. Polgármester-választás Esztergomban az 1. világháború árnyékában In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére Budapest, 2015. 217-224.

Szerkesztés

Esztergom szabad királyi város 1708.évi kiváltságlevele / szerk. Csombor Erzsébet.-Esztergom: KEMÖL,2000.
KEMÖL fond és állagjegyzék / szerk. Csombor Erzsébet, Erdélyi Szabolcs, Tóth Krisztina.- 2. átdolg. kiad.-Esztergom: KEMÖL, 2002/2003.
Levéltár és helytörténet: A Komáromi Levéltáros Szakmai nap előadásai 1994-2004 = Archív a regionálna história: Prednásky na Komárnanskych odbornych dnoch archivárov 1994-2004 / szerk. Csombor Erzsébet, Tóth Krisztina.- Esztergom: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 2005.- (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei / sorozatszerk. Csombor Erzsébet; 14)
Ezredév Komárom-Esztergom megyében. / szerk.: Csombor Erzsébet –Horváth István Tatabánya: KEM Önkormányzat,2002. 132 p.
Második ezredév Komárom-Esztergom megyében. szerk. Csombor Erzsébet – Horváth István Tatabánya, 2011
Írásba zárt történelem: az iratképzés ezer éve a KEMÖ Levéltárában:kiállítás vezető / szerk. Csombor Erzsébet, Erdélyi Szabolcs, Tóth Krisztina .- Komárom, 2002.